Тэрбишийн Нандинцэцэг

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуулийн зөвлөх

Хуулийн зөвлөх

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 6209

Бүтээлүүд уншигдсан: 792

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2925

Зохиогчийн бүтээлүүд