Мөнххуягийн Сонинцэцэг

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
бакалавр

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Төрийн өмчит

МУИС Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. эрх зүйч мэргэжилтэй.

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 8633

Бүтээлүүд уншигдсан: 650

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2234

Зохиогчийн бүтээлүүд