Дангаагийн Нямбат

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Missouri State University

Зэрэг цол авсан сургууль:
Missouri State University

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Судлаач

Бүтээлийн тоо: 3

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 10256

Бүтээлүүд уншигдсан: 227

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2473

Зохиогчийн бүтээлүүд