Баасандоржийн Мэргэн

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны ахлах референт, хуулийн зөвлөх

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 826

Бүтээлүүд уншигдсан: 35

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1345

Зохиогчийн бүтээлүүд