Бүтээлийн нэр
ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШИГ, ХАНШИЙН ЗӨРҮҮНИЙ АЛБАН ТАТВАР: МОНГОЛ УЛС БА ДЭЛХИЙН БУСАД УЛС ОРОНД? /Нээлттэй арилжаалагддаг хувьцааны гарын авлага/
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Компани, Бизнес, Үнэт цаас
Бүтээлийн товч
Хөрөнгө оруулагчид, арилжаачид гадаад дотоодын нээлттэй биржийн зах зээлд арилжаалагддаг хувьцаа болон бусад санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх эсхүл банкны хадгаламжид мөнгөө байршуулах замаар өөрийн мөнгөн хөрөнгийг өсгөдөг.

Ийнхүү хөрөнгө оруулалт хийж ашиг, орлого олж байгаа тохиолдолд ямар төрлийн санхүүгийн хэрэгслээс, ямар төрлийн орлого олж байгаагаас шалтгаалан албан татвар төлөх, эсхүл албан татвараас чөлөөлөх гэх мэт зохицуулалт Монгол улс болон дэлхийн бусад оронд үйлчилж байна.

Зарим хөрөнгө оруулагч нээлттэй биржийн зах зээлд арилжаалагддаг хувьцаанаас олох орлогод ногдох албан татварын хувь хэмжээ, хэрхэн төлөх талаарх хууль, эрх зүйн мэдлэггүйгээс улбаалж элдэв торгууль, татварын алданги төлөх, дансаа битүүмжлүүлэх зэрэг эрсдэлд өртдөг.

Иймд дээрх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд нь туслах зорилгоор энэхүү гарын авлагыг боловсрууллаа. Энэ гарын авлагатай танилцсанаар дотоодын биржид арилжаалагддаг хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж ашиг хүртэхэд ямар төрлийн албан татварыг хэрхэн төлөх талаарх мэдээллийг авахаас гадна дэлхийн 160 гаруй улсад хувьцаанаас хүртэх ашигт ямар хэмжээний албан татвар ногдууллдаг талаарх мэдээллүүдийг авах болно.
Түлхүүр үг
Ногдол ашгийн албан татвар, Ханшийн зөрүүний албан татвах, Хувьцаа, Бонд, Үнэт цаас
Бичигдсэн огноо
2020 оны 11 сар
Хуудсын тоо
25
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-08-04
Товч мэдээлэл үзсэн
150
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
ХУВЬЦААНЫ НОГДОЛ АШИГ, ХАНШИЙН ЗӨРҮҮНИЙ АЛБАН ТАТВАР: МОНГОЛ УЛС БА ДЭЛХИЙН БУСАД УЛС ОРОНД? /Нээлттэй арилжаалагддаг хувьцааны гарын авлага/, УБ, 2020, Ган-Эрдэнэ.Б
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх