Бүрэнбатын Ган-эрдэнэ

Хууль зүйн магистр
Эрх зүйч

Бүтээлийн тоо: 9

Бүтээлийн товч үзсэн: 37790

Бүтээл уншсан: 1745

Профайл үзсэн: 5236

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 9

Мэргэшсэн салбар: Санхүүгийн эрх зүй

Боловсрол:

  • 2010-2014, ОТИС-ийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч
  • 2019-2021, ОТИС-ийн Хууль зүйн сургууль, хууль зүйн магистр

Туршлага:

  • Санхүүгийн зохицуулах хороо, Голомт банк, Голомт кастодиан банк, Голомт ассет менежмент ҮЦК ХХК, Голомт капитал ҮЦК ХХК-д Таван богд финанс ББСБ ХХК, Таван богд капитал ҮЦК ХХК-д ажиллаж байсан туршлагатай.
  • Одоо "Мандал ассет менежмент ҮЦК" ХХК-д ахлах хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.
  • СЭЗИС-д үнэт цаасны эрх зүйн хичээлийн цагийн багш хийдэг.

Сонгуульт ажил:

  • 2020.09 сараас Монголын Үнэт цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбооны Ёс зүйн хорооны гишүүн

Бүтээлүүд