Бүрэнбатын Ган-эрдэнэ

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Отгонтэнгэр их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуулийн зөвлөх

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 26333

Бүтээлүүд уншигдсан: 1437

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3780

Зохиогчийн бүтээлүүд