Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийг өргөн утгаар тайлбарлах нь
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Хүн халдашгүй чөөөтэй байх үндсэн эрхтэй бөгөөд үүн дотроо хувийн халдашгүй байдал чөлөөтэй байх асуудал чухлаар тавигддаг. Хүн бүр өөрийн онцлог чанар, давуу болон сул талуудыг бусдаас тодорхой нэгэн шалтгаанаар нууцлах ашиг сонирхолтой байдаг бөгөөд бусдад өөрийн сайн сайхан байдлыг үргэлжид харуулах чин эрмэлзэлтэй байдаг. Энэхүү эрмэлзэлд тулгуурлан хүн бүр өөрийн хувийн орон зайд тодорхой хэмжээний нууцыг үүсгэдэг бөгөөд түүнийг хүндлэн хамгаалах нь хувийн нууцын эрхийн хамгаалалт болдог. Ийнхүү уг эрх зүйн хамгаалалтыг Үндсэн хуульд баталгаажуулсан бөгөөд уг ойлголтыг өргөн утгаар тайлбарлаж хэрэглэх нь хувийн нууцын эрхийг бүрэн дүүрэн хамгаалах боломжийг бүрдүүлдэг байна.

Энэхүү дипломын ажлаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт заасан Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг бүхэлд нь бусхарин түүний салшгүй хэсэг болох хувийн нууцын эрхийг 1.Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх болон хувийн нууцын эрхийн харилцан хамаарлыг тодруулах; 2.Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хувийн нууцын эрхийн ойлголт олонулсын стандарт болон ардчилсан улсуудын түгээмэл чиг хандлагад нийцэж буй эсэх;
3.Хувийн нууцын эрхийн талаар Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг тодорхойлох;
4.Хувийн нууцын эрхэд тулгамдсан асуудлыг тогтоох хүрээнд судалсан болно.

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийн талаарх дагнасан судалгааг хийж, хувийн нууцын эрхийн ойлголтыг тодорхойлон ангилж, хувийн нууцын эрхийн талаарх асуудлыг ардчилсан тогтолцоотой улс орнуудтай харьцуулан дугнэлт өгөхийн зэрэгцээ, манай улсын хувьд хувийн нууцын эрхийн хамгаалалт олон улсын стандарт, жишигт хэрхэн нийцэж буй эсэхийг тодорхойлж, үүний үр дүнд хувь хүний нууцын эрхийн талаарх тулгамдсан асуудлыг хөндөж хариулт өгөхөд оршино. Хувийн нууцын эрхийг одоогийнх шиг явцуу бус өргөн агуулгаар тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн байр суурийг энэхүү судалгаагаар хамгаална.

Удирдагч: О.Мөнхсайхан /хууль зүйн доктор/
Шүүмжлэгч: Г.Банзрагч /хууль зүйн доктор/
Түлхүүр үг
Хувийн нууцийн эрх, хувийн нууцын эрхийн ангилал, гэр бүлийн нууц, захидал харилцааны нууц, эд хөрөнгийн нууц, эрүүл мэндийн нууц
Бичигдсэн огноо
2016-06-02
Хуудсын тоо
57
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-01-04
Товч мэдээлэл үзсэн
6125
Бүрэн эхээр нь үзсэн
81
Эшлэлийн тоо
72
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Хонгорзул “Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийг өргөн утгаар тайлбарлах нь” (2016), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/147
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх