Баасанжавын Хонгорзул

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль Хууль Зүйн Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөлөгч

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 4798

Бүтээлүүд уншигдсан: 54

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2668

Зохиогчийн бүтээлүүд