Бүтээлийн нэр
Нийтийн эрх зүйн этгээд
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Иргэний эрх зүй
Бүтээлийн товч
Манай улсын хувьд нийтийн эрх зүйн суурь харилцааг зохицуулсан ЗЕХ-д “нийтийн эрх зүйн этгээд”, харин хувийн эрх зүйн суурь харилцааг зохицуулсан Иргэний хуульд “нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд” гэж тусгасан. Улмаар нийтийн эрх зүйн хууль тогтоомж ЗЕХ-д үндэслэн “нийтийн эрх зүйн этгээд”, хувийн эрх зүйн хууль тогтоомж Иргэний хуульдаа үндэслэн “нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд” хэмээх нэр томьёог хэрэглэж байна.
Иймд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 2021 оны III улиралд нийтийн болон хувийн эрх зүйн суурь хуульд ижил нэр томьёог ялгаатай байдлаар хуульчилсан асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэх, цаашлаад Захиргааны ерөнхий хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 болон Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т заасан “нийтийн эрх зүйн этгээд”-ийн эрх зүйн зохицуулалтыг онолын болон практик талаас нь судалж, олон улсын зохицуулалттай харьцуулан цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодруулахыг зорилоо.
Түлхүүр үг
хуулийн этгээд, нийтийн эрх зүйн этгээд, захиргааны байгууллага, захиргаа, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээл
Бичигдсэн огноо
2022-02-08
Хуудсын тоо
37
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-11-07
Товч мэдээлэл үзсэн
355
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Эшлэлийн тоо
42
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Нийтийн эрх зүйн этгээд” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1695
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх