Бүтээлийн нэр
Олон улсын гэрээнд нэгдэн ороход судалгаатай хандах асуудал
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Олон Улсын нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Олон улсын эрх зүй нь улс орнуудын харилцааг улс төрөөс ангид үр дүнтэй зохицуулах хэрэгсэл төдийлөн болж чадахгүй байгааг анхааралдаа авч, орчин үеийн гадаад бодлогын чиг хандлага, олон улсын эрх зүйн зохицуулалтад Монгол Улсын оролцоог өргөтгөх, үзүүлэх нөлөөг бэхжүүлэх зорилгоор өөрийн орны эрх ашиг буюу хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн үйлдэл хийж, үүсэх үр нөлөө нь гадаадад болон дотооддоо зөрчил гаргахгүй байх үүднээс олон улсын гэрээнд нэгдэх асуудалд судалгаатай хандах (өөрөөр хэлбэл судалгаанд үндэслэн, зохих бэлтгэл арга хэмжээ авч байж нэгдэн орох) шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна.
Түлхүүр үг
Олон улсын гэрээ, олон улсын эрх зүй, гадаад бодлогын чиг хандлага, олон улсын хүний эрхийн конвенц, гэрээнд нэгдэн орох
Бичигдсэн огноо
2012-06-22
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн
87
Бүрэн эхээр нь үзсэн
2
Эшлэлийн тоо
8
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Олон улсын гэрээнд нэгдэн ороход судалгаатай хандах асуудал” (2012), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1984
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 “Оролцогч улс гэрээг биелүүлэхгүй байгаагаа зөвтгөхийн тулд дотоодынхоо эрх зүйн заалтыг
баримтлан зааж үл болно.” 

2 “МУ-ын Олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар
хийх” судалгааны тайлан дахь доктор Б.Алтангэрэлийн тус хуульд хийсэн тайлбар, 2009 он

3 Мөн тайланд.

4 “МУ-ын нэгдэн ороогүй олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенцийн судалгаа”-ны ажлын үр дүнд гаргасан нэгдэн орох шаардлагатай хүний эрхийн гэрээний жагсалт: НҮБ-ын Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцийн Нэмэлт Протокол, Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай Олон улсын Пактын Хоёр дахь Нэмэлт Протокол /хугацааны хувьд хязгаарлагдаж болно гэсэн тайлбартай./, Бүх цагаач ажилчид ба тэдгээрийн гэр бүлийн эрх ашгийг хамгаалах тухай конвенц, Аархусын конвенц - Байгаль орчны асуудлаар мэдээлэл олж авах, шийдвэр гаргахад оролцох, шүүхэд хандах эрхийн тухай конвенц

5 “МУ-ын Олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар хийх”
судалгааны тайлан дахь доктор, профессор Б. Чимидийн тус хуульд хийсэн тайлбар, 2009 он

6 Мөн судалгааны тайлан дахь докторант А.Төмөрийн тус хуульд хийсэн тайлбар, 2009он

7 “МУ-ын Олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар хийх”
судалгааны тайлан дахь докторант А.Төмөрийн тус хуульд хийсэн тайлбар, 2009он

8 “МУ-ын Олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар хийх”
судалгааны тайлан дахь доктор, профессор Б. Чимидийн тус хуульд хийсэн тайлбар, 2009 он