Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ДАГАЖ МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үнэт цаас
Бүтээлийн товч
Одоогоор үнэт цаасны зах зээлтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан 27 орчим хууль, 24 орчим нийтээр дагаж мөрдүүлэх акт байгаа бөгөөд тэдгээрийг ангилан авч үзвэл:
1. Тус харилцааны эрх зүйн үндэслэлийг тогтоосон хууль буюу Үндсэн хууль, Иргэний хууль;
2. Гол хууль буюу нарийвчлан зохицуулсан хууль нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль;
3. Бусад хуульд Компанийн тухай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль гэх мэт байна
4. Хуулиас бусад эрх зүйн акт. УИХ, Засгийн газар, Үнэт цаасны хороо /хуучин нэрээр/, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан эрх зүйн акт.гэх мэт.
Дээрхи эрх зүйн актад зөрчил, давхардал, ойлгомжгүй зохицуулалт байгаа эсэхэд судалгаа хийсэн болно.
Түлхүүр үг
үнэт цаас, үнэт цаасны тухай хууль, иргэний хууль, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагч, компани, хөрөнгийн бирж, дилер, арилжааны төв, брокер,
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
99
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн
5006
Бүрэн эхээр нь үзсэн
325
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх