Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргаа, Эрүү, Зөрчил
Бүтээлийн товч
1992 онд батлагдан хүчин төгөлдөр болсон “Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль” нь өнөөдөр захиргааны зөрчил, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулж байгаа ганц хууль бөгөөд энэхүү хууль нь эрх зүйн шинэчлэлтийн хүрээнд дорвитой өөрчлөлт ороогүй. 1995,1997,2004,2006 онуудад нийт 20 гаран удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж байсан бөгөөд зарчмын шинжтэй шинэчлэлт хийгдээгүй байсан юм. Өнөөгийн байдлаар Захиргааны хариуцлагын тухай хууль нь зохицуулах хүчин чадлаараа Эрүүгийн хуулийн дараа орохоор захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээ нилээдгүй олон хуулиар тарсан байгаа ба тэдгээрийг хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар тодорхой хэмжээний сургалт явагдаагүй ирсэн.

Эрүүгийн хууль тогтоомж ба Захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судалж эрүүгийн ба захиргааны хариуцлага хүлээлгэхэд учирч буй бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлон , хууль зүйн хариуцлагын уялдаа үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
Түлхүүр үг
эрүүгийн хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хууль, захиргааны зөрчил, захиргааны хариуцлага, захиргааны шийтгэлийн төрөл, ялын төрөл,
Бичигдсэн огноо
2007
Хуудсын тоо
19
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн
3718
Бүрэн эхээр нь үзсэн
127
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх