Бүтээлийн нэр
ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Эрүү, Гэм хор
Бүтээлийн товч
Өнөөдөр гэмт хэргийн улмаас иргэд олноороо хохирох, хохирлоо нөхөн төлүүлэх боломжгүйд хүрч, төр засгийн байгууллага, албан тушаалтанд бухимдлаа илэрхийлэх явдал нэлээд газар аваад байна. Тэгвэл ийнхүү гэмт хэргийн улмаас өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлж чадахгүйд хүрч буй байдал нь эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой юу, аль эсвэл хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллага болон прокурор, шүүхээс хохирлын нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж буй бодлоготой холбоотой юу, мөн шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой юу гэдгийг судлан дүгнэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Судалгааг гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын төрөл, хэмжээг тогтоох, үнэлэх, шийдвэрлэх, нөхөн төлүүлэх талаархи эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор хийсэн бөгөөд энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан. Үүнд:
1.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх;
2.Хуулийн байгууллагууд хохирол нөхөн төлүүлэх тухай үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээ, конвенцийг ïрактикт хэрхэн хэрэглэж байгаад дүн шинжилгээ хийх;
3.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын төрөл, хэмжээг тогтоож, үнэлж буй өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх;
4.Шүүхээс гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг шийдвэрлэж буй өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх;
5.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг гаргуулах тухай шийдвэрийн бодит биелэлтэд дүн шинжилгээ хийх;
6.Хорих ял эдэлж буй хоригдлуудын хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн хөлс, үнэлгээ, хөдөлмөрийн хөлснөөс төлбөрийг төлүүлж буй байдалд дүн шинжилгээ хийх;
7.Хохирол нөхөн төлүүлэлтийн талаар гадаадын зарим орны хууль тогтоомж, туршлага, жишгийг харьцуулан судлах;
8.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга зүйг шинэчлэн боловсруулах;
9.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын төрөл, хэмжээг тогтоох, үнэлэх, шийдвэрлэх, нөхөн төлүүлэх иж бүрэн арга хэмжээний талаар санал, зөвлөмж боловсруулах.
Түлхүүр үг
гэмт хэрэг, хохирол, нөхөн төлүүлэх, учирсан хохирол, шүүхийн шийдвэр, хорих ял, хохирогчийн эрх,
Бичигдсэн огноо
2007
Хуудсын тоо
47
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн
4829
Бүрэн эхээр нь үзсэн
412
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх