Бүтээлийн нэр
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ ХАВТАСТ ХЭРГИЙН СУДАЛГАА
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Эрүү
Бүтээлийн товч
Монгол Улсад 2002-2007 онд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн , хэрэгсэхгүй болгосон ЭХ -ийн 113 дугаар зүйл, 124 зүйлд заасан эрүүгийн хавтаст хэргийн судалгааг 2009 оны 3 дугаар сарын 9-ны өдрөөс 2005 оны 3 дүгээр сарын 23-ны өдрийг хүртэл Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын төв архив, нийслэлийн Прокурорын газрын архивын материалд түшиглэн явууллаа . Судалгаанд сүүлийн 3 жилд буюу 2004-2007 онд нийслэлийн дүүргүүдийн шүүхээр нийтлэг шийдвэрлэгдсэн дараах төрлийн хэргийг багтаан судалсан болно. Үүнд:
• Хүн худалдах худалдан авах гэмт хэрэг;
• Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах , бие үнэлэхийг зохион байгуулах ; төрлийн хэргийг багтаан судалсан болно.

Судалгааны хүрээнд нийт 17 эрүүгийн хэргийг тодорхой аргачлал, төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу хэргийн төрөл тус бүрт /эрүүгийн хэргийн архивт байгаа/ судалгаа хийсэн болно. Зөвхөн судалгаанд хамрагдсан буюу уншиж судалсан хэргийн хүрээнд судалгааны дүнг тодорхойлсон болно. Судалгааны ажлын урьдчилсан тайланг энэ чиглэлээр дагнан бие даан судалгаа хийдэг таван эксïертүүдээр хянуулав. Экспертүүдээс ирүүлсэн санал, дүгнэлт зөвлөмж, тоон статистик үзүүлэлтүүдийг нэмж тусгасан.
Түлхүүр үг
хүн худалдах худалдан авах, биеэ үнэлэх, бие үнэлэхийг зохион байгуулах, хохирогч, нотлох баримт, прокурорын хяналт, шүүн таслах ажиллагаа, эрх зүйн харилцан туслалцах гэрээ
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
23
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-06-08
Товч мэдээлэл үзсэн
4503
Бүрэн эхээр нь үзсэн
156
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх