Бүтээлийн нэр
ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ БА ХОЛБОГДОХ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙ ТАЛААР СУДАЛЖ, ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ: Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Ерөнхийдөө олон улсын эрүүгийн шүүх болон түүний шүүх эрх мэдэл нь үндэсний шүүх эрх мэдлийг нэмэгд үүлэн , нөхөх зарчимтай. Уг зарчмын дагуу Олон улсын эрүүгийн шүүх (ОУЭШ) нь Ромын дүрэмд (ОУЭШ-ийн үүсгэн байгуулах гэрээ - цаашид Дүрэм) нэгдэн орсон улс гүрнээс хүн төрөлхтөний энх тайван, аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг харьяалан шийдвэрлэхийг , эсх үл холбогдох гэмт хэргийг шийдвэрлэх (шүүн шийдвэрлэх ажиллагааг зохих төвшинд явуулах ) хүсэл зориг , боломж , чадвар хомсдох үед харьяалан шийдвэрлэх эрхээсээ татгалзахыг шаардаж , хянаж байх тогтолцоо мөн. Тус дүрэмд нэгдэн орсон ямар ч гишүүн улс ОУЭШ–ийн шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд тус, дөхөм үзүүлэх үүрэг хүлээдэг. Иймд ОУЭШ-ийн ажиллагаа бүхэлдээ гишүүн улсын дүрэмд заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас шууд шалтгаалж байна. Гишүүн улсын үүргийн чухал нь гэмт этгээдийг албадан саатуулж ОУЭШ хүлээлгэн өгөх асуудал юм . Энэ асуудал нь төрийн дээд албан тушаалтны дархан эрхийн асуудалтай холбоотой байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хууль болон түүний нэгдэн орсон Ромын дүрэм хэрхэн хоорондоо уялдаж буй байдал , үндэсний хууль тогтоомжийг хэрхэн нийцүүлэх зэрэг асуудалд практик зарим зөвлөмж гаргахыг зорилоо .
Түлхүүр үг
олон улсын эрүүгийн шүүх, Ромын дүрэм, нэгдэн орох, гишүүн улс, үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын конвенци,терроризмыг санхүүжүүлэх, авилгалын конвенци, Монгол улсын олон улсын гэрээ
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
97
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-06-15
Товч мэдээлэл үзсэн
6292
Бүрэн эхээр нь үзсэн
241
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх