Дамбын Ганхүрэл

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, ЧҮО их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль зүйн магистр

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
МУИС, ХЗС, Хувийн эрх зүйн тэнхим

Бүтээлийн тоо: 8

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 31797

Бүтээлүүд уншигдсан: 1518

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2988

Зохиогчийн бүтээлүүд