Дугарын Сүнжид

Хууль зүйн доктор
Хууль зүйн сургуулийн багш

Бүтээлийн тоо: 25

Бүтээлийн товч үзсэн: 98513

Бүтээл уншсан: 6573

Профайл үзсэн: 5337

Мэргэжлээрээ ажилласан жил:

Боловсрол:

  • МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Туршлага:

  • МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй 1998 онд төгссөн.Нутгийн удирдлагын сэдвээр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд 2000 онд, ХБНГУ-ын Мьюнхен хотын Людвиг-Максимилианы Их сургуульд магистрын зэрэг 2002 онд (LL.M), ХБНГУ-ын Мьюнхэн хотын Людвиг-Максимилианы Их Сургуульд “Үндсэн хуулийн тэгш эрх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох зарчим, тухайлан хувийн эрх зүйн салбар дахь хэрэглээ” сэдвээр хууль зүйн докторын зэрэг 2009 онд тус тус хамгаалсан. 2003 оноос өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.
  • Удирдлагын академийн эрх зүйн тэнхмийн багш, ахлах багш, дэд профессор, өмгөөлөгч, төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал, хуулийн зөвлөх,төрийн албан хаагч, дотоодын болон олон улсын төслийн зөвлөх, зохицуулагчаар 18 дахь жилдээ ажиллаж байна.Үндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Нутгийн удирдлага, Хүний эрхийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж нийт 30 гаруй илтгэл, бүтээл, гарын авлага, эрдэм шинжилгээний ажил хэвлүүлсэн. Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.

Зохиогчийн бүтээлүүд