Дугарын Сүнжид

Хууль зүйн доктор
Бусад хуульч

Бүтээлийн тоо: 26

Бүтээлийн товч үзсэн: 147044

Бүтээл уншсан: 7948

Профайл үзсэн: 11093

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 18

Мэргэшсэн салбар: Захиргааны эрх зүй, хүний эрх

Боловсрол:

 • 1994-1997, МУИС, ОУХДС, герман хэлний хэлмэрч, оройн анги,
 • 1994-1998, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуул, хууль зүйн бакалавр,
 • 2000, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, хууль зүйн магистр,
 • 2002, ХБНГУ-ын Мьюнхен хотын Людвиг-Максимилианы Их сургууль, магистр (LL.M),
 • 2009, ХБНГУ-ын Мьюнхэн хотын Людвиг-Максимилианы Их Сургууль, хууль зүйн доктор (Dr.jur), Сэдэв: “Үндсэн хуулийн тэгш эрх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох зарчим, тухайлан хувийн эрх зүйн салбар дахь хэрэглээ” .

Туршлага:

 • 2020.11-ээс Монгол Улсын Хүнийн эрхийн Үндэсний комиссын гишүүн,
 • 1998.10.01-ээс хойш Удирдлагын академийн эрх зүйн тэнхмийн багш, ахлах багш, дэд профессороор,
 • 2017-2020 онд, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо ” төслийн зохицуулагч,
 • 2015-2017 онд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо” төслийн зохицуулагч,
 • 2012-2014 онд Хууль зүйн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргаар
 • 2005-2012 онд “Филантропи-хөгжлийн төлөө” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал,
 • 2003-2012 онд өмгөөлөгч.

Бүтээлүүд