2023 оны 10 дугаар сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа

3 weeks ago

Легал дата шилдэг 100 бүтээлийн чансааг сүүлийн 30 болон 365 хоногийн хугацаагаар "нийт шинэ үзэлт" гэсэн хэмжүүрээр 7 хоног бүр шинэчлэн гаргаж байна. 

Шинэчилсэн чансаагаар 2023.10 дугаар сарын эрэлттэй бүтээлүүдийг танилцуулж байна.

  1. Б.Ариунзаяа - Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эрх зүйн шүүмж)
  2. Д.Ганхүрэл, А.Түвшинтөгс - Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг бүртгүүлэхтэй холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэглэж буй шүүхийн практикийн шинжилгээ (эрх зүйн шүүмж)
  3. Б.Оюун-Эрдэнэ - Сэтгэцэд учирсан гэм хорын тухай (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл)
  4. М.Ганди - Үнэт цаасны зах зээлд дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох, хохирол тооцох аргачлал /Insider Trading and Measuring Damages for Private Plaintiff/ (Бакалаврын ажил)
  5. Л.Энхтайван - Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Эрх зүйн шүүмж)