Мөнхболдын Цэнд-Очир

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
National University of Mongolia, School of Law

Зэрэг цол авсан сургууль:
Nagoya University, Graduate School of Law

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Attorney at court

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн:

Бүтээлүүд уншигдсан:

Зохиогчийн профайл үзсэн: 306

Зохиогчийн бүтээлүүд