Баатарын Сүндэръяа

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуульч

Бүтээлийн тоо: 8

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 22707

Бүтээлүүд уншигдсан: 2823

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2796

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Б.Сүндэръяа "Амьгүй донороос эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын судалгаа" Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-25 Амьгүй донор Кадавр донор Эрхтэн шилжүүлэн суулгах
2 Б.Сүндэръяа "Захиргааны гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог" Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-25 Захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр Захиргааны гэрээ Захиргааны ерөнхий хууль Зохицуулалт
3 Б.Сүндэръяа ХБНГУЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД ДАХЬ “НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ” БОЛОН “ТӨР”-ИЙН ТАЛААРХ НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-26 Нийтийн эрх зүй, нийтийн захиргаа, нийтийн алба, нийтийн үйлчилгээ, нийтийн ашиг сонирхол, төр
4 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-08 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэр, Хяналт, Үндсэн хуулийн хяналт, Урьдчилсан хяналт, Хийсвэр хяналт, Тодорхой хяналт, Негатив хяналт
5 Б.Сүндэръяа “ТООН КОНТЕНТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААРХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-19 Контент, тоон контент, агуулга, бүтээл, мэдээллийн технологи, хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөр, эрх зүйн зохицуулалт
6 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙГ ХҮЛЭЭН АВААГҮЙТАЙ ХОЛБООТОЙ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол улс, ерөнхийлөгч, ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэрэглээ, хоригийг хүлээн авахгүй байх, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
7 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ХЭЛБЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол Улс, Ерөнхийлөгчийн институц, хориг, хоригийн объект, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
8 Б.Сүндэръяа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг: Эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-05-11 Монгол Улс, Хориг, Ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэлбэр, эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn