Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Австри Улсын Венийн Их Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

- 2006-2011 онд МУИС-Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр,
- 2013-2015 онд Австри Улсын Венийн Их Сургуулийг олон улсын болон европын эдийн засгийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн ухааны магистр /LL.M/ зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн.
- 2011-2012 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
-2014/15 оны хичээлийн жилээс МУИС-Хууль зүйн сургуульд цагийн багш,
- 2014-2016 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
- 2016 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн,
-2016.09 сараас МУИС-Хууль зvйн сургуулийн Нийтийн эрх зvйн тэнхмийн багш.
- Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүй, банкны эрх зүй, өрсөлдөөний эрх зүй, компанийн эрх зүйгээр мэргэшиж байна.
-2019.10 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн.
-2019.11 сараас ХБНГУ-ын Шпайерын Захиргааны шинжлэх ухааны их сургууль, Германын нийтийн захиргааны судалгааны хүрээлэнгийн зочин судлаач.
-2020.07.01-2020.12.21 хүртэл Монгол Улсын дээд шүүхийн гэрээт судлаач.
-2020.02.07-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүн.
-2020.12.21-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга.
- 2021.06.04-ний өдрөөс Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч.
-2021.09.02-ны өдрөөс Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны гишүүн.
-2021.12.10-ны өдөр Монголын Хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны тэргүүнээр сонгогдсон.

Бүтээлийн тоо: 22

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 78589

Бүтээлүүд уншигдсан: 7120

Зохиогчийн профайл үзсэн: 5709

Зохиогчийн бүтээлүүд