Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ

Хууль зүйн магистр
Шүүгч

Бүтээлийн тоо: 27

Бүтээлийн товч үзсэн: 142826

Бүтээл уншсан: 9680

Профайл үзсэн: 9975

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 10

Мэргэшсэн салбар: Захиргааны эрх зүй

Боловсрол:

 • 2006-2011 онд МУИС-Хууль Зүйн Сургууль, эрх зүйн бакалавр.
 • 2013-2015 онд Австри Улсын Венийн Их Сургууль, Олон Улсын болон Европын эдийн засгийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн ухааны магистр /LL.M/

Туршлага:

 • 2011-2012 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
 • 2014/15 оны хичээлийн жилээс МУИС-Хууль зүйн сургуульд цагийн багш,
 • 2014-2016 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
 • 2016-2021 онд МУИС-Хууль зvйн сургуулийн Нийтийн эрх зvйн тэнхмийн багш,
 • 2021 оноос МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн цагийн багш,
 • 2022 оноос Санхүү, эдийн засгийн их сургуулийн цагийн багш,
 • 2019-2020 онд ХБНГУ-ын Шпайерын Захиргааны шинжлэх ухааны их сургууль, Германын нийтийн захиргааны судалгааны хүрээлэнгийн зочин судлаач,
 • 2020.07.01-2020.12.21 хүртэл Монгол Улсын дээд шүүхийн гэрээт судлаач,
 • 2020.02.07-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүн,
 • 2020.12.21-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга,
 • 2021.06.04-ний өдрөөс Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,
 • 2021.09.02-ны өдрөөс Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны гишүүн,
 • 2022.09.26-2023.05.31 хүртэл МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн Хөтөлбөрийн хорооны гишүүн,
 • 2023.05.15-ны өдрөөс Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн Хөтөлбөрийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн,
 • 2023.05.31-ний өдрөөс МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хөтөлбөрийн хорооны гишүүн.

Сонгуульт ажил:

 • 2023.03 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хорооны гишүүн
 • 2023.01 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • 2021.12 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Тэргүүн
 • 2019.10 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн
 • 2016-2022 онд Монголын Хуульчдын Холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Гишүүнчлэл:

 • 2015.11 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн
 • 2021.06 сараас Монголын Шүүгчдийн Холбооны гишүүн

Бүтээлүүд