Тэрбишийн Мөнх-Эрдэнэ

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Австри Улсын Венийн Их Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

- 2006-2011 онд МУИС-Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр,
- 2013-2015 онд Австри Улсын Венийн Их Сургуулийг олон улсын болон европын эдийн засгийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн ухааны магистр /LL.M/ зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн.
- 2011-2012 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
-2014/15 оны хичээлийн жилээс МУИС-Хууль зүйн сургуульд цагийн багш,
- 2014-2016 онд Худалдаа, хөгжлийн банкны Хуулийн газарт хуульч,
- 2016 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн,
-2016.09 сараас МУИС-Хууль зvйн сургуулийн Нийтийн эрх зvйн тэнхмийн багш.
- Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүй, банкны эрх зүй, өрсөлдөөний эрх зүй, компанийн эрх зүйгээр мэргэшиж байна.
-2019.10 сараас Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн.
-2019.11 сараас ХБНГУ-ын Шпайерын Захиргааны шинжлэх ухааны их сургууль, Германын нийтийн захиргааны судалгааны хүрээлэнгийн зочин судлаач.
-2020.07.01-2020.12.21 хүртэл Монгол Улсын дээд шүүхийн гэрээт судлаач.
-2020.02.07-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүн.
-2020.12.21-2021.06.04 хүртэл Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга.
- 2021.06.04-ний өдрөөс Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч.
-2021.09.02-ны өдрөөс Улсын дээд шүүхийн дэргэдэх Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны гишүүн.

Бүтээлийн тоо: 21

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 64744

Бүтээлүүд уншигдсан: 6073

Зохиогчийн профайл үзсэн: 4877

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний эрх зүй: Хувийн ба нийтийн эрх зүйн зэрэгцэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-17 Өрсөлдөөний эрх зүй Картель Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн хэлцэл Өрсөлдөөний тухай хууль
2 Т.Мөнх-Эрдэнэ Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэлийн төрлүүд, тэдгээрт тавигдах урьдчилсан нөхцлийг ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн жишээн дээр харьцуулах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-04-18 Захиргааны процессын эрх зүй Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хууль Нэхэмжлэлийн төрөл
3 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австри Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2016-04-17 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл
4 Т.Мөнх-Эрдэнэ Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох онол, арга зүйн үндэс, нийтийн ашиг сонирхлын либерал концепци, нийтийн ашиг сонирхлын төр төвтэй концепци, нийтийн ашиг сонирхлын ардчилсан ѐсны концепци.
5 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭНД ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ НӨХӨН ТОХИРУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 захиргааны гэрээ, захиргааны гэрээнд Иргэний хуулийн зохицуулалтыг нөхөн тохируулж хэрэглэх, захиргааны гэрээ ба Иргэний хууль, захиргааны гэрээ ба гэрээний чөлөөт байдлын зарчим,
6 Т.Мөнх-Эрдэнэ Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2017-04-06 Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж
7 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ АКТ ИЛТ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ҮНДЭСЛЭЛД ЭФИДЕНЦИЙН ОНОЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ ҮҮ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-05-17 Захиргааны акт, захиргааны акт илт хууль бус байх, Эвидент, Эфиденцийн онол, ноцтой алдаа, илэрхий байдал, Захиргааны ерөнхий хууль, ХБНГУ-ын Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хууль
8 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГУБЕРНАТИВ БА АДМИНИСТРАТИВ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Гүйцэтгэх эрх мэдэл, Засгийн газар, Захиргааны байгууллага, административ гүйцэтгэх эрх мэдэл, губернатив гүйцэтгэх эрх мэдэл, Захиргааны ерөнхий хууль.
9 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2018-10-24 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь, захиргааны хэргийн шүүх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, нийтийн өмчийг хамгаалах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
10 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаар юу вэ? /Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн анализ/ Эрх зүйн шүүмж 5000 төгрөг 2019-04-10 Шүүхийн эрх зүйн хяналт, шүүхийн магадлах ажиллагаа, хуульд үндэслэх зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөл байдалд тохирсон байх зарчим
11 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХАРЬЦАНГУЙ БАЙХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Харьцангуй байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага
12 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХУУЛЬ ЁСНЫ ИТГЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
13 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд хэрхэн зөв, оновчтой хүргэх вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-17 Шүүхийн шийдвэр, inter partes нөлөөлөл, inter omnes нөлөөлөл, шүүхийн шийдвэрийг индексжүүлэх
14 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн сахилгын хорооны эрх зүйн байдал (харьцуулалт) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-07 Шүүхийн сахилгын хороо, олон улсын зарчим, Бангалорын зарчмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Киевийн зөвлөмж, Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн зөвлөмж
15 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний тухай хууль ба бусад хуулийн уялдаа холбоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-11 Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний эрх зүй, картель, картелын эрх зүй, Өрсөлдөөний тухай хууль
16 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австрийн шүүгчдийн Ёс зүйн тунхаг /Вельсийн тунхаг/ Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн тунхаг, Австрийн шүүгчдийн нийгэмлэг, Вельсийн тунхаг, Ёс зүй
17 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн үйл ажиллагааны тулгуур багана - Шүүгчийн ёс зүйн талаарх асуултууд - Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгч, Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүх эрх мэдэл
18 Т.Мөнх-Эрдэнэ Швейцарийн Холбооны Улсын Холбооны захиргааны хэргийн шүүхийн Ёс зүйн харта Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-07 Швейцарь, Холбооны захиргааны хэргийн шүүх, Ёс зүйн харта, Шүүгчийн ёс зүй, Хараат бус байх
19 Т.Мөнх-Эрдэнэ ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-11 ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс, шүүгчийн ёс зүй, шүүгчдийн нийгэмлэг, ёс зүй, ёс суртахуун
20 Т.Мөнх-Эрдэнэ Холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчдэд зориулсан Ёс зүйн удирдамж Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-06-17 ХБНГУ, Германы Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч, Үндсэн хууль, Ёс зүй, Ёс зүйн кодекс
21 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ Б.Эрхэмбаяр ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Захиргааны гэрээ, Захиргааны гэрээний үүрэг, харьяалан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, ХБНГУ-ын туршлага, Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээд

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn