Нямдоогийн Баярмаа

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
МУИС-ийн ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
Нагояагийн Их Сургуулийн ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Шүүгч

МУИС-ийн ХЗС-ийг дүүргэсэн. Мөн сургуульд болон Япон улсын Кюшүгийн Их Сургуулийн ХЗС-д хувийн эрх зүйн, олон улсын бизнесийн эрх зүйн магистрийн зэрэг, Нагояагийн Их сургуулийн ХЗС-д хууль зүйн ухааны докторын зэрэг тус тус хамгаалсан. Отгонтэнгэр Их сургуулийн ХЗС-д багшилж ажлын гараагаа эхэлсэн ба тус сургуульд 10 жил ажиллахдаа бизнесийн эрх зүйн чиглэлийн хичээлийг зааж байв. 2008 оноос эхлэн Улсын Их Хурлын тамгын газрын Эрх зүй, хууль тогтоомжийн хэлтэс, Хууль зүйн яам зэрэг байгууллагад хууль тогтоомжийн эхийг боловсруулах, бичих, хууль, тогтоолын төслийг батлахад эрх бүхий албан тушаалтанд хууль зүйн мэргэжлийн болон техникийн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэгтэйгээр ахлах мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан. 2002 онд батлагдсан Иргэний хуулийг тайлбарлахаар Хууль зүйн яамнаас байгуулсан ажлын хэсэгт ажиллаж, уг хуулийг сурталчлах, тайлбарлан таниулах ажилд батлагдсан цагаас нь эхлэн гар бие оролцон ажиллаж байна. 2002 оны Иргэний хуулийн тайлбарын хамтарсан зохиогч, хувийн эрх зүйн, тэр дундаа худалдаа, бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр 2002 оноос 2022 оны хооронд хойш нийт 10 орчим гарын авлага, 40 орчим эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж олны хүртээл болгосон.

Бүтээлийн тоо: 17

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 63261

Бүтээлүүд уншигдсан: 2829

Зохиогчийн профайл үзсэн: 5004

Зохиогчийн бүтээлүүд