Бүтээлийн төрөл

Ном

3 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Гантулгабат Хуульчилсан нэр томьёоны толь Ном 10000 төгрөг 2018-02-27 Хууль, хууль зүйн нэр томъёо, хуульчилсан нэр томьёо, тайлбар толь, хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт,
2 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ Ном Үнэгүй 2021-03-31 Нэгдсэн үндэстэний байгууллагын дүрэм, Олон улсын шүүхийн дүрэм, Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц
3 Ц.Цэлмэг Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй Ном 15000 төгрөг 2021-10-17 Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй, Цэлмэг, гэмт хэрэг, эрх зүйн тогтолцоо, харьцуулалтын арга, мусульманы эрх зүй

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn