Бүтээлийн төрөл

Хууль зүйн нэр томьёоны тайлбар толь

2 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Гантулгабат Хуульчилсан нэр томьёоны толь Хууль зүйн нэр томьёоны тайлбар толь 10000 төгрөг 2018-02-27 Хууль, хууль зүйн нэр томъёо, хуульчилсан нэр томьёо, тайлбар толь, хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт,
2 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ Хууль зүйн нэр томьёоны тайлбар толь Үнэгүй 2021-03-31 Нэгдсэн үндэстэний байгууллагын дүрэм, Олон улсын шүүхийн дүрэм, Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn