Бүтээлийн төрөл

Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл

28 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Д.Сүнжид “ХБНГУ-ын Бавари муж улс ба Монгол улсын нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага,тэдгээрийн , эрх хэмжээ, үүрэг даалгаврын хуваарилалт” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага, эрх хэмжээ, чиг үүрэг, Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, ХБНГУ-ын Бавари мужийн нутгийн удирдлага, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага
2 Г.Амаржаргал ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ АЛБАН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-12-14 эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ авах,
3 М.Цэрэнбат Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 1000 төгрөг 2017-03-06 Эвтанази, зовиургүй үхүүлэх, үхлийн жуулчлал
4 Ц.Цогт The availability and scope of judicial review of administrative action (Comparative study Mongolia and US) Захиргааны актад шүүхийн хяналт тавих боломж ба цар хүрээ (АНУ-Монголын харьцуулсан судалгаа) Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2017-05-31 judicial review, administrative act, administrative litigation, administrative law, administrative court, administrative agency
5 Н.Баярмаа Seeking the Most Effective Form of Mining Agreements For Mongolia: An Analytical Approach under the Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources Монгол Улсын хувьд хамгийн үр ашиг бүхий уул уурхайн гэрээг тодорхойлох нь: Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчимд тулгуурласан дүн шинжилгээ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 3000 төгрөг 2018-01-26 Mining agreement, principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources, concession, natural resource, Oyutolgoi mining agreement, joint venture, state participation
6 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРГИЙН ҮНДСЭН БОЛОН ТУСЛАХ ТОО БҮРТГЭЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН УЧИР ХОЛБОГДОЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2018-03-09 гэмт хэрэг, гэмт хэргийн статистик, тоо бүртгэл, гэмт хэргийн үндсэн тоо бүртгэл, гэм хэргийн туслах тоо бүртгэл, гэмт хэргийн статистик, тоо бүртгэлийн хууль зүйн учир холбогдол, Монгол Улсад гэмт хэргийн тоо бүртгэлийг хөтөлж буй үйл ажиллагаа, гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн сан
7 Ц.Мөнхсайхан 蒙古国自由贸易区的法律改革 - THE LEGAL REFORM OF MONGOLIAN FREE TRADE ZONE Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2018-04-29 Free Trade Zone Law Foreign Investment Law Mongolia Comparative Study Bank Loans Social Insurance
8 Б.Туяа DEMOCRATIZATION AND JUDICIAL INDEPENDENCE: A CASE STUDY OF MONGOLIA Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2019-03-05 Constitutional court; liberal democracy; judicial accountability; judicial independence; separation of powers; The other trial participants of the State, their Heads’ appointment
9 Э.Мандалмаа Good Faith in Mongolia. ("Монгол Улс дахь үнэнч шудрагын зарчим") Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2019-10-21 Эрх зүйн зарчим, Шудрага ёс, Эрх зүйн түүх, Үнэнч шудрагын зарчим, Иргэний хуулийн 13 дугаар зүйл.
10 А.Тайван Хууль ёсоор өв залгамжлах эрх зүйн харилцаан дахь дагавар хүүхдийн эрхийн хамгаалалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-01-21 Хүүхэд, дагавар хүүхэд, хойт эцэг, эх, хүүхдийн дээд ашиг сонирхол, дагавар хүүхдийн эрх, дагавар хүүхдийг үрчлэх, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Монгол улсын Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль
11 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2020-02-10 Компанийн засаглал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, шалгуур, хувьцаат компани, Төрийн өмчит компани,нэр дэвшүүлэх хороо, сонгон шалгаруулалт
12 П.Намуун Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-02-21 сонгууль, сонгуулийн тогтолцоо, мажоритари буюу олонхийн саналаар, пропорциональ буюу хувь тэнцүүлэх, холимог тогтолцоо,
13 П.Байгалмаа “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгох эрх зүйн зохицуулалтын асуудал” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, орон нутгийн иргэдийн эрх, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, Үндсэн Хуулийн эрх зүй, Ашигт малтмалын тухай хууль
14 Б.Пүрэвсүрэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO PUBLISH AND ITS CURRENT CHALLENGES IN MONGOLIA Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-03-24 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөө, түгээх эрх, сэтгүүл зүй, илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх,
15 М.Лхамсүрэн ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-08-24 Хөрөнгө оруулалт сан (ХОС), хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани (ХОМК), кастодиан,
16 Б.Отгондалай Криминалистическое исследование огнестрельного оружия ограниченного поражения Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-11-07 Хийн буу, Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, Огнестрельное оружие ограниченного поражения
17 М.Болор-Эрдэнэ THE BALANCE BETWEEN PROHIBITION AGAINST EXPROPRIATION AND THE HOST STATE’S RIGHT TO REGULATE FOR PUBLIC WELFARE (CHINA AND MONGOLIA COMPARED) 禁止征收与东道国为公共福利进行管制的权利之间的平衡(中国与蒙古的比较) Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-02-25 International Investment law, Protection of the foreign investment, the Right to regulate, Prohibition against expropriation
18 С.Ганхуяг 蒙古国自由区法律制度研究 Research on the Legal System of Mongolia’s Free Zone Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 21000 төгрөг 2021-03-16 Mongolia’s Free Zone Law; customs duty; trade facilitation; economic integration
19 Ч.Жадамба Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт: Монгол Улс болон бусад орны харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-03-21 Аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн онол, нөхөрлөл, нөхөрлөлийн хэлбэр, хуулийн этгээдийн хариуцлага, хязгаалагдмал хариуцлага
20 Г.Батцэцэг Эрхтний донорын эрх зүйн зохицуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-19 Донор, реципиент, эрхтэн шилжүүлэн суулгалт, донорын эрх зүйн зохицуулалт, нас баралт
21 Т.Жавхаа Монгол улс дахь хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-22 Гадаадын орнуудын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт, Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт
22 Б.Сүндэръяа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг: Эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-05-11 Монгол Улс, Хориг, Ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэлбэр, эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал
23 Б.Амарбат The due application of the right to be forgotten to a blockchain technology Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-05-20 Data protection, right to be forgotten, blockchain technology, GDPR, EU, data privacy
24 Б.Анхбаяр ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-06-24 Гадаадын хөрөнгө оруулалт, Хязгаарлалтын зохицуулалт, Үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн бодлого, хямрал, Боломжит худалдан авалт, сөрөг жагсаалт
25 М.Түвшинжаргал ОЛОН НИЙТИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-09-01 Олон нийтийн өмчлөлийн компани, Аляскийн байнгын сан, Баянмонгол корпораци, Харьцуулсан судалгаа
26 Ц.Золбоо Хувьцаат компанийн өмчлөлийн төлөв байдал болон компанийн хуулийн нийцэл: Монгол, Япон улсын харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-09-16 Төлөөлүүлэгч- төлөөлөгчийн асуудал Итгэлцлийн стратеги буюу ТУЗ-ийн хараат бус байдал Нэгдэх, гарах нөхцөл буюу мэдээллийн ил тод байдлын стратеги
27 А.Цэндзаяа Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам, харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-10-02 Үндсэн хуулийг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт, халах, боловсруулах, уян болон хатуу, бичмэл
28 Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ 薬物犯罪対策の現状と課題 Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-10-19 序.問題の所在 1. 薬物犯罪の沿革と現状 (1)薬物犯罪の沿革 (2)薬物犯罪の現状 (3)依存症対策のモデル 2. 薬物の乱用 3. 刑罰論と薬物の自己使用の関係 (1)刑罰の意義 (2)教育による予防 (3)刑の一部執行猶予 4. 薬物犯罪における再犯防止 (1)薬物依存症対策の現状 (2)医療機関における処遇 (3)ダルクにおける処遇 (4)モンゴル法への示唆 結論

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn