Бүтээлийн төрөл

Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/

9 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Цогт Захиргааны ерөнхий хуулийн Англи хэлээрх орчуулга -General Administrative law (Mongolia) in English Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 20000 төгрөг 2020-01-15 орчуулга, ЗЕХ, англи хэл, хуулийн орчуулга, захиргааны ерөнхий хууль, English, GAL, General Administrative Law, Mongolia
2 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн Англи хэл дээрх орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2020-01-20 Law on pledge over movable and intangible property, perfection, secured obligation, determining priority of pledge rights, preferential rights of pledgee, registration of pledge notice, enforcement of pledge rights,
3 Л.Отгонбаяр ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ГЭРЭЭ (101, 102 дугаар зүйл)-НИЙ АЛБАН БУС ОРЧУУЛГА Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Европын холбоо, өрсөлдөөний эрх зүй, Лисабоны гэрээ, Европын холбооны үндсэн хуулийн эх сурвалж
4 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австрийн шүүгчдийн Ёс зүйн тунхаг /Вельсийн тунхаг/ Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн тунхаг, Австрийн шүүгчдийн нийгэмлэг, Вельсийн тунхаг, Ёс зүй
5 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн үйл ажиллагааны тулгуур багана - Шүүгчийн ёс зүйн талаарх асуултууд - Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгч, Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүх эрх мэдэл
6 Т.Мөнх-Эрдэнэ Швейцарийн Холбооны Улсын Холбооны захиргааны хэргийн шүүхийн Ёс зүйн харта Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-07 Швейцарь, Холбооны захиргааны хэргийн шүүх, Ёс зүйн харта, Шүүгчийн ёс зүй, Хараат бус байх
7 Т.Мөнх-Эрдэнэ ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-11 ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс, шүүгчийн ёс зүй, шүүгчдийн нийгэмлэг, ёс зүй, ёс суртахуун
8 Т.Мөнх-Эрдэнэ Холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчдэд зориулсан Ёс зүйн удирдамж Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-06-17 ХБНГУ, Германы Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч, Үндсэн хууль, Ёс зүй, Ёс зүйн кодекс
9 Б.Батцэнгэл Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндсэн хуулийн орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2021-08-05 БНСУ, Улсын их хурал, Засгийн газар, Шүүх эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн шүүх, Иргэний эрх ба үүрэг

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn