Бүтээлийн төрөл

Гарын авлага, аргачлал

35 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙГЭЭР МЭРГЭШИХ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-03-31 захиргааны эрх зүйгээр мэргэших аргачлал
2 Б.Эрхэмбаяр БИЕ ДААЛТ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Бие даалт бичих зөвлөмж
3 Б.Эрхэмбаяр КУРСЫН АЖИЛ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Курсын ажил бичих, зөвлөмж
4 М.Мөнхжаргал ДИПЛОМЫН АЖИЛ БИЧИХ, ХАМГААЛАХ АРГА ЗҮЙ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Диплом, төгсөлтийн ажил
5 Б.Төрболд ЭССЭ БИЧИХ АРГА УХААН, ТАКТИК Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 эссэ бичих, арга зүй, тактик, essey
6 П.Баттулга ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ БИЧИХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 эрдэм шинжилгээний илтгэл бичих ерөнхий аргачлал, илтгэл бичих арга, илтгэл бичих
7 Б.Төрболд СУДАЛГААНЫ АЖИЛД ИШЛЭЛ АВАХ АРГА ЗҮЙ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 ишлэл, судалгааны ажлын ишлэл, ишлэл авах арга зүй
8 М.Мөнхжаргал ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ ХЭРХЭН ШАЛГАРАХ ВЭ? Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Оюутны тэтгэлэг, товч намтар бичих, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах
9 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2016-10-24 Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн зарчим, захиргааны сонсох ажиллагаа, захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны төлөвлөлт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл
10 Г.Амаржаргал Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-12-14 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, баримт бичиг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгддэг бичиг баримтууд, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримтыг үйлдэх аргачлал.
11 П.Баттулга Б.Төрболд Б.Эрхэмбаяр М.Мөнхжаргал АНХ УДАА (Хуулийн оюутны амжилтын хөтөч) Гарын авлага, аргачлал 6000 төгрөг 2017-04-02 шүүх, шүүгчийн хараат бус байдал, парламент, хууль тогтоох эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл, өмгөөлөл, бакалавр, магистр, доктор, эссэ, өгүүлэл, эрдэм шинжилгээ, ёс зүй, илтгэл, зөвлөмж, тэтгэлэг, гарын авлага, ишлэл авах арга зүй, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй,
12 Ж.Төгс-Очир ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн Мөрдөн Шалгах Ажиллагааны Зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2017-06-19 санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, албан ба бус хамтын ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийн алба
13 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцаа Гарын авлага, аргачлал 3000 төгрөг 2018-01-26 Барьцаа, барьцааны зүйл, барьцааны шаардлага, хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө, шаардлагаа хангуулах, барьцааны эрх
14 Ц.Цогт Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт эрх зүйн дүгнэлт бичих (“Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэргийн жишээ нь дээр) Гарын авлага, аргачлал 1000 төгрөг 2018-03-23 эрх зүйн дүгнэлт, шүүхийн шийдвэр, захиргаа, “Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэрэг, шүүхийн шийдвэрт дүгнэлт өгөх
15 В.Энхтамир Газрын харилцаа, хөрөнгийн бүртгэл: 250 асуултын хариулт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2018-11-29 #газар #ҮХХ
16 Т.Очирбат Шүүх шинжилгээний хөтөч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2019-01-18 шинжлэн магадлах ухаан, шинжлэн магадлахуй, шүүх шинжилгээ, криминалистик, хэргийн газрын үзлэг, ул мөр, эд мөрийн баримт, биет нотлох баримт
17 Б.Төрболд М.Мөнхжаргал Шүүхийн ажиглалтын гарын авлага Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-02-15 Шүүхийн ажиглалт, шүүхийн ажиглалтад бэлтгэх, шүүхийн ажиглалт хийх, шүүх хуралдааны нийтлэг журам, шүүх хуралдааны явц, шүүхийн ажиглалтын үр дүнг баталгаажуулах, шударга шүүхийн стандарт, эрүүгийн хэргийн шүүхийн ажиллагаа, иргэний хэргийн шүүхийн ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүхийн ажиллагаа, шүүх хуралдааны ажиглалтын жишиг хуудас
18 Б.Ган-эрдэнэ IPO ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ? ГАРЫН АВЛАГА Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-05-21 IPO, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаагаа нийтэд анх удаа санал болгох, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт татах
19 О.Мөнхсайхан ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ: УИХ Э. Н.ХАЙДАВ (2007) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-12-04 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэний хуулийн цэцийн шийдэр, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх, арга, аргачлал, шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх, шүүхийн шийдвэрийн үндэслэгээ
20 Б.Ган-эрдэнэ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИН /Гарын авлага/ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-02-19 Хөрөнгө оруулалтын сан, Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, ETF, Үнэт цаасны зах зээл
21 Б.Ган-эрдэнэ НЭЭЛТТЭЙ ЗАХ ЗЭЭЛД КОМПАНИЙН БОНД ХЭРХЭН ГАРГАХ ВЭ? /гарын авлага/ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-05-07 Компанийн бонд, Үнэт цаас, Санхүүгийн хэрэгсэл, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үнэт цаасны бүртгэлийн журам,
22 Г.Глоб Интернэшнл төв Үзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөө Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 • Үзэл бодолтой байх эрх • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө • Мэдээллийн эрх чөлөө • Сонгуулийн үеэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хангах • Өөрийн зохицуулалтыг хөхиүлэн дэмжих • Нэр төр гутаахын эсрэг хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх • Зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлыг хангах • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба сонгуулийн үеэрх улс төрийн эрх Цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
23 Г.Глоб Интернэшнл төв Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Сэтгүүлчийн мэргэжлийн эрх Сэтгүүлчийн ёс зүй Цагдан хяналт буюу цензур Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Сэтгүүлчийн эрхйг хамгаалах механизм Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх
24 Г.Глоб Интернэшнл төв Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү? Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Гүтгэлэг, доромжлолын тухай ойлголт, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, гүтгэлгийн эсрэг эрүүгийн хууль, иргэний хууль дахь гүтгэлгийн тухай заалтууд
25 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ (ГАРЫН АВЛАГА) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-04-05 олон улсын нийтийн эрх зүй, ОУНЭЗ-н түүхэн хөгжил, эх сурвалж, зарчим, субьект, хүн ам, нутаг дэвсгэр, олон улсын байгууллага, олон улсын маргаан, олон улсын гэрээний эрх зүй, олон улсын далайн эрх зүй гэх мэт.
26 Г.Глоб Интернэшнл төв Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй. Нэр төр гутаах, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх ба өөрийн зохицуулалт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-05-07 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг, үндсэн суурь эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, нэр төр гутаах, цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрийн зохицуулалтын байгууллага
27 Э.Отгондаваа Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-06-24 Эрүүгийн эрх зүй, Бодлого өодох аргачлал, Гэмт хэргийн шинж, гэмт хэрэг, гэм буруу
28 Г.Агар-Эрдэнэ ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-07-21 Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллага, эрүү шүүлтээс ангид байх эрх
29 Э.Интернэшнл НҮБ-ЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАГЧДЫН ТУНХАГЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-10-14 Ялгаварлан гадуурхах нь хууль бус, Засгийн газар бүх хүмүүсийн эрхийн төлөө ажиллах үүрэг
30 Э.Интернэшнл ЦАГДАА БА ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИД Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-10-14 Хүний эрх хамгаалагчид ба цагдаа хууль хэрэгжүүлэх, Цагдаа хүний эрхийг зөрчигч болох, Цагдаа хамгаалагч болох, Үр дүнтэй яриа хэлэлцээ хийх нь: Боломж ба Сорилтууд
31 Ц.Цэлмэг КРИМИНОЛОГИ гарын авлага Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Криминологи, гэмт хэрэг, мэргэжлийн гэмт хэрэг, гэмт явдал, прогноз, судалгаа цэлмэг
32 Ц.Цэлмэг ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ, ПРАКТИК /ГАРЫН АВЛАГА/ Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Эрүүгийн эрх зүйн онол, практик Цэлмэг гэмт хэрэг глобал удирдагч тохиолдол шинжлэх, бодлого бодох
33 Ц.Цэлмэг ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2021-10-22 ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ, бодлого бодох, Цэлмэг хуульчийн мэргэжлийн шалгалт хуульчдын холбоо
34 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-11-09 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, шүүхийн мэдэгдэх хуудас
35 Ж.Содномдаржаа Ашигт малтмалын тухай хуулиар яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллагаас батлан мөрдүүлэхээр хуульчилсан зохицуулалт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-12-01 Ашигт малтмал, журам, эрх шилжүүлэх, яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллага, хэм хэмжээ тогтоосон акт

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn