Бүтээлийн төрөл

Эрх зүйн шүүмж

44 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Цогт П.Баттулга ЭРХ ЗҮЙН ШҮҮМЖ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2016-04-12 Эрх зүйн шүүмж, эрх зүйн шүүмж судлал, номын шүүмж, Монгол Улс дахь эрх зүйн шүүмжийн хөгжил, хууль тогтоомжийн шүүмж
2 Б.Ариунзаяа Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2016-04-25 Дүн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэр, хөлсөөр ажиллах гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, Дээд шүүх
3 Т.Мөнх-Эрдэнэ Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2017-04-06 Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж
4 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2018-10-24 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь, захиргааны хэргийн шүүх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, нийтийн өмчийг хамгаалах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
5 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаар юу вэ? /Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн анализ/ Эрх зүйн шүүмж 5000 төгрөг 2019-04-10 Шүүхийн эрх зүйн хяналт, шүүхийн магадлах ажиллагаа, хуульд үндэслэх зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөл байдалд тохирсон байх зарчим
6 Л.Энхтайван ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-20 Тоочих зарчим, ерөнхийлөн заах зарчим, захиргааны гэрээ, захиргааны актын характергүй нийтийн эрх зүйн хүсэл зоригийн илэрхийлэл.
7 Д.Ганхүрэл МОНГОЛ УЛСАД СЭТГЭЛ САНААНЫ ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН〔ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ〕 Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-22 иргэний эрх зүйн хохирол шаардах, гэм хорын эрх зүй, эдийн бус хохирол, сэтгэл санааны хохирол, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх, хохирол шаардах эрх өвлөх, иргэний процессын эрх зүйн диспозитив зарчим
8 Э.Баттулга Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагийн тухай хуульд хийсэн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-24 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага, Иргэдийн нийтийн хурал, Засаг дарга, Аймаг, нийслэл, орон нутгийн сонгууль, анхан шатны нэгж, засаг захиргааны зохион байгуулалт, аймаг , сум, нийслэл, дүүрэг, район, хороо, хорин
9 О.Хишигмөнх ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВЭР БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ТЭГЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ НЬ ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮҮ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-02-14 Зээлдэгч, тэтгэвэр авагч, иргэний тэтгэвэр, тэгш эрх, шудрага ёс, зээл, ялгаварлан гадуурхалт, олон улсын гэрээ, зээлийн төлбөр, зээл тэглэх, Хөрөнгө чинээ, төрийн үйл ажиллагаа, Үндсэн хуулийн зарчим, хууль дээдлэх, ард түмний ашиг сонирхол, хөрөнгө чинээ, нас хүйс, Улсын Их Хурал, Нэг удаа тэглэх, банк, байгалийн баялаг, тогтвортой хөгжил, хариуцлага, эрсдэл, ард түмний төлөөлөл, сонгуулийн санал, хөгжлийн бодлого, улсын төсөв, төсвийн сахилга бат, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр, зээлийн төлбөр, зургаан сая, үлдэгдэл зээлийн төлбөр, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгт харшлах шийдвэр
10 О.Мөнхсайхан Тэгш, нийтээрээ, чөлөөтэй сонгох эрх, Цэцийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ: УИХ э.Ө.Сэргэлэн, Н.Баасанжав (1993) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-07-06 Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 04 дүгнээр дүгнэлт, сонгох эрх, Улсын Их Хурлын сонгууль, тэгш, чөлөөтэй, нийтээрээ сонгох эрх
11 О.Мөнхсайхан ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: Ц.НЯМДОРЖИЙН ЭСРЭГ Д.ЛАМЖАВ НАР (2007) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-07 УИХ-ын дарга, хууль дээдлэх ёс, эрх зүйт төр, ардчилсан ёс, хууль тогтоох эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн хяналт
12 О.Мөнхсайхан МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ САНАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, томилгоо, шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн сахилгын зөрчил ба шийтгэл, шүүхийн сахилгын хороо, шүүгчийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
13 Ц.Цогт МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ӨГӨХ САНАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, Хяналтын шатны шүүхийн чиг үүрэг
14 Б.Төрболд МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 1994 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн №01 дугаар дүгнэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ/ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Түлхүүр үг: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал.
15 Ц.Цогт ҮХНӨ: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн чиг үүрэг юу вэ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-21 шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүх эрх мэдэл, дээд шүүх, ҮХНӨ, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, шүүгчийн эрх ашгийг хамгаалах, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах
16 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
17 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
18 Н.Норовсамбуу ОРОН СУУЦНЫ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНЭЭС ҮҮДСЭН ЗӨРҮҮ МӨНГИЙГ ГАРГУУЛАХ НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-27 мэдэх боломж болон далд доголдол, үнийг бууруулах эрх, гэрээний гол нөхцөл гэх ойлголтын тухай, хуулийг үндэслэлгүй хэрэглэх нь, орон сууцны талбайн хэмжээний зөрүү
19 Н.Отгончимэг Засгийн газар хариуцагчаар оролцсон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-02 захиргааны хэргийн шүүх, Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх ба Засгийн газар, улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүх Засгийн газрын шийдвэрийг хянах нь
20 Б.Буянхишиг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Хэргийн оролцогчийн эрх ба иргэний хэргийн хойшлолт Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-22 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэргийн хойшлолт, иргэний хэргийг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалт, иргэний хэргийг хойшлуулах хүсэлт гаргах, ХБНГУ-ын иргэний процесс дахь хойшлуулах хүсэлт шийдвэрлэх ажиллагаа
21 Б.Пүрэвсүрэн Х.Нямбаатарын талаар худал мэдээлэл тараасныг нотолсон гурван шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-12-21 үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, гүтгэлэг, худал мэдээлэл тараах, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, шүүхийн шийдвэрийн шүүмж
22 Д.Баяр Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Шүүхийн практик Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-01-18 Нийтийн ашиг сонирхол, нэхэмжлэл гаргах эрх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 18.3,
23 Ө.Эрдэнэ-Очир ЗАХИРГААНЫ МАРГААНД НЭХЭМЖЛЭГЧИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХАД ГАРГАСАН ЗАРДАЛ НЬ ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ МӨН ҮҮ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-02-22 Хууль зүйн туслалцаа авах эрх, өмгөөллийн хөлс, хохирол, шалтгаант холбоо, зайлшгүй шаардлага, эрх, чөлөөт сонголт
24 Б.Өнөрмаа Б.Б-Д ХОЛБОГДОХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙТГЭХ ТОГТООЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-06 Цэгцтэй байдал ба бүтэц, талуудын дэвшүүлсэн тайлбарыг үнэлсэн байдал, холбогдох хууль тогтоомжид хийсэн дүн шинжилгээ, нотлох баримтын үнэлгээ, шийдвэр гаргах үндэслэл, итгэл үнэмшил төрүүлэхүйц байдал, эрх зүйн жишиг тогтоосон байдал, хууль, эрх зүйн нөлөө, ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн752 дугаар шийтгэх тогтоол.
25 Н.Норовсамбуу ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТААС ҮҮССЭН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА Шүүхийн шийдвэрт хийх хөндлөнгийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Гэм хор, эрх зүй хариуцлага, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, жолоочийн гэм буруу
26 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-16 -Улсын дээд шүүхээс иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэхээр буцаасан үндэслэл -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалт -Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал хуваарилах
27 С.Сүхчулуун Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Хүрээлэн байгаа орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах
28 Г.Ганзориг Хүний эрхийн зөрчилд хүргэж байгаа хууль дахь “Хоёр Үг” Асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-07-31 Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, эрх чөлөө, олон улсын гэрээ, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, АНУ-ын Дээд шүүх, Дээд шүүх, анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн байдал, эрүүгийн хэргийг прокурорт буцаах. прокурор, өмгөөлөгч, хуулийн логик, эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох.
29 Г.Ганзориг Шүүгч өөрөө хэрэг илтгэж, танилцуулж байгаа нь, шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлнө Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-08-26 Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шүүгчийн хараат бус байдал, мэтгэлцэх зарчим, хүний эрх, эрх чөлөө, шүүхийн шиэнтгэл, Дээд шүүх, давах шүүх, анхан шатны шүүх, Ерөнхийлөгч, АНУ-ын Дээд шүүх, хэрэг танилцуулах, илтгэх, шүүгчийн үзэмж,
30 Г.Ганзориг Шүүгчийн эрх мэдлийг хязгаарлах нь шүүгчийн хараат бус байдалд тустай Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-09-08 Үндсэн хууль, Хүний эрх, эрх чөлөө, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн шинэтгэл, Дээд шүүх, давах шүүх, анхан шатны шүүх, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, шүүгдэгч, гомдол, эсэргүүцэл, шүүгчийн хараат бус байдал, мэтгэлцэх зарчим, Улсын Их Хурал, хуулийн өөрчлөлт.
31 Б.Лхагвасүрэн ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ ТОЙРСОН АСУУДЛЫГ ХӨНДӨХҮЙ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-15 эрх зүй, эрх зүйн шинэчлэл, хуульчид, хууль бүтээгчид, нийгмийн хөгжил дэвшил, өөрчлөлт
32 Г.Давааням ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЗАРЧМААС ҮҮДСЭН АЖИЛТНЫ ҮЛ ӨРСӨЛДӨХ ҮҮРЭГ: НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН МАГАДЛАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-26 Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, Шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ
33 А.Түвшинтөгс Д.Ганхүрэл ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГ БҮРТГҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-26 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний ойлголт, түрээсийн гэрээ, хэлбэрийн шаардлага, бүртгэл, япон улс, оросын холбооны улс
34 Б.Ананд Л.Анхбаяр М.Балжинсүрэн ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦАЛСНААС ХОЙШ ХҮҮ ШААРДСАН МАРГААНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-27 зээл, зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний маргаан, банк, эрх бүхийн этгээдээс зээл олгох, зээлийн хүү шаардах, зээлийн гэрээг цуцлах, зээлийн гэрээг цуцалснаас хүү шаардах, зээлийн маргааны шүүхийн шийдвэр
35 Б.Мэргэн ГЭМ БУРУУГҮЙ НЬ ТОГТООГДОЖ ЦАГААТГАГДСАНХЭРГҮҮД БА ТҮҮНИЙ УЛМААС ХОРИГДСОН ИРГЭДИЙН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны цагдан хорих арга хэмжээ, олон улсын туршлага
36 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 2) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Орон сууцны талбайн хэмжээнээс үүдсэн зөрүү мөнгийг гаргуулах нэхэмжлэл Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааны хэргийн харьяаллыг тогтоож буй шүүхийн практик, Газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой хэрэг маргааны хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл, Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн практик
37 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 3) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргааны харьяалал, төрийн албанаас халах, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаан хойшлуулах
38 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ Б.Эрхэмбаяр ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Захиргааны гэрээ, Захиргааны гэрээний үүрэг, харьяалан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, ХБНГУ-ын туршлага, Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээд
39 Б.Пүрэвсүрэн Нийтийн мэдээлэл буюу мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай асуудал Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Нийтийн мэдээллийн тухай хууль, мэдээлэл авах эрх, мэдээллийн эрх чөлөө, албаны нууц, нийтийн мэдээлэл, нээлттэй, хаалттай, хязгаарлалттай мэдээлэл, мэдээллийн ил тод байдал, нээлттэй нийгэм форум
40 Б.Пүрэвсүрэн ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-01 гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
41 Т.Алтангэрэл Цэцийн шийдвэр зөв үү, буруу юу? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-03 захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалал Үндсэн хуулийн цэц Засгийн газар сонгуулийн байгууллага
42 Ц.Цэлмэг залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-17 гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн хохирол, иргэний маргаан ба залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
43 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-20 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн жилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, өөртөө болон бусдад давуу байдал бий олгох
44 Нээлттэй Нийгэм Форум АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-22 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, хахууль авах, хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаах, хясан боогдуулах, хясан боогдуулах аргаар хахууль авах

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn