Бүтээлийн төрөл

Нэг сэдэвт бүтээл

8 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Т.Алтангэрэл DER ÜBERGANG DER GEFAHR NACH DEM CISG IM VERGLEICH ZUM DEUTSCHEN UND ENGLISCHEN VERTRAGSRECHT Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2016-04-22 CISG International trade Transfer of risk
2 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн харьцуулалт \2002 болон 2013 он\ Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2017-11-30 үнэт цаас, санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаа
3 О.Мөнхсайхан Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation Монгол Улс дахь үндсэн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулах нь: Үндсэн хуулийн хяналт ба тайлбар Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2018-02-07 Constitutional court, fundamental rights, constitutional principles, constitutionalism, constitutional review, the constitutional interpretation, rule of law
4 Т.Очирбат Хэргийн газрын үзлэг Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2019-01-17 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, гэмт хэрэг, хэргийн газрын үзлэг, ул мөрийг илрүүлэх, тодруулах, цуглуулах, бэхжүүлэх, тусгаарлах
5 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2021-03-31 Олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, улс, төр, төрийн дархан эрх, төрийн өмч.
6 Д.Батдаваа Цагдаагийн албаны нохой, түүний онцлог асуудал Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2021-06-02 цагдаагийн албаны нохой ашиглах арга зүй, сургалт, албаны нохойн ойлголт, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад албаны нохой ашиглах, Гадаадын улс оронд албаны нохой ашиглаж буй практик.
7 Ж.Мөнхболд МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТИЙН ЭСРЭГ АЖИЛЛАГАА-2 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 эрүүгийн хариуцлага, криминологи шинж, гэмт хэргэтэн бие хүний шинж, урьдчилан сэргийлэх арга зүй, мөрдөх арга зүй, сэжиглэл таамаглал дэвшүүлэх, шалгах, баривчлан саатуулах, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодитстой холбоотой гэмт хэрэг мөрдөх үед хийгдэх шинжилгээ.
8 Ж.Мөнхболд Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг ажиллагаа-1 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын ойлголт, ангилал, хор уршиг, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, зүйлчлэлийн асуудал, хил, гаалийн байгууллага, мансууруулах бодис илрүүлэх арга зам, хэрэглэгчдэд илрэх ерөнхий болон тусгай шинжүүд, үзлэг шалгалтын үед илрүүлэх аргууд, анхан шатны мэдүүлэг авах арга зам, тактикийн үндсэн асуудал

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn