Бүтээлийн төрөл

Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл

7 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Э.Батбаяр Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, по уголовному законодательству Монголии Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-04-12 Эрүүгийн эрх зүй, ял, ял ногдуулах, ял хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал.
2 Б.Мөнхдорж "ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОНОЛ, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ" Хууль зүйн докторын зэрэг горилсон бүтээл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2019-05-20 Гэмт хэрэг, статистик, хууль зүйн статистик, эрүүгийн эрх зүйн статистик, гэмт явдлын статистик, гэмт хэргийн статистик, онол, арга зүй, хэрэглээ, математик статистик, хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлал, нуугдмал гэмт явдлын түвшин, Crime stats загвар, Crime stats-IT загвар, Crime stats process загвар.
3 Т.Халтар Компьютерные преступление и методика расследования преступлении против безопасности компьютерной информации Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2021-01-04 Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, компьютерийн гэмт хэрэг, гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, криминалистикийн тодорхойлолт, компьютерийн мэдээлэл, компьютерийн мэдээллийг өөрчлөх, устгах, хаах, хууль бусаар олж авах, хортой програм
4 М.Ванчигмаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 50000 төгрөг 2021-04-14 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний нэхэмжлэл, иргэний нэхэмжлэгч, хохирогч, иргэний хариуцагч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бусад оролцогчид
5 М.Түвшинжаргал MERGER OF COMPANIES FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH AND MONGOLIAN COMMERCIAL LAW AND COMPETITION LAW Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-09-01 Merger of Companies, Compensation Payment, Merger Agreement, Concentration, Mongolian Company Law.
6 Ц.Цэлмэг “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал” Диссертаци Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-10-17 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал
7 Ж.Мөнхболд УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕСЫЛКИ ЛИБО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕПАРАТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (По уголовному законодательству Монголии) Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2022-01-23 хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, эрүүгийн эрх зүйн асуудал, криминологийн асуудал, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn