Цэнджавын Амарсанаа

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Шихихутуг ХЗДС

Зэрэг цол авсан сургууль:
Шихихутуг ХЗДС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуульч, хууль зүйн сургуулийн багш

Хуульч, хууль зүйн сургуулийн багш

Бүтээлийн тоо: 10

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 19549

Бүтээлүүд уншигдсан: 129

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1143

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Амарсанаа Терроризмийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронуй болгох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-24 гэмт хэрэг, терророризм, терроризмын талаарх ойлголт, терроризмыг хуульчилсан байдал
2 Ц.Амарсанаа ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ЗҮЙЛЧЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-27 гэмт хэрэг, хүн худалдаалах, гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалхаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох шийтгэх тухай протокол
3 Ц.Амарсанаа Төрийн захиргааны байгууллагын хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-09 Хүнд суртал, хүний эрх, төрийн үйл ажиллагаа, захиргааны эрх зүй
4 Ц.Амарсанаа БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН ТУХАЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-21 Байгаль орчин, экологи, бэлчээр,
5 Ц.Амарсанаа “МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЖЛЫН БАЙРНЫ БЭЛГИЙН ДАРАМТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ” СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2019-10-21 хүний эрх, эрх чөлөө, ажлын байрны дарамт, жлын байрны бэлгийн дарамт, жлын байрны сэтгэл санааны дарамт, бэлгийн харилцааны эрх, жендэр, жендэрийн харилцаа, жендерийн ялгаа,
6 Ц.Амарсанаа Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-11-16 хууль, хөгжил, сэтгэлгээ
7 Ц.Амарсанаа ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 50000 төгрөг 2019-12-16 Шүүх, шүүгч, шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүхийн захиргааны тухай хууль
8 Ц.Амарсанаа ХҮНИЙ УДМЫН САН БУЮУ ГЕНЕТИКИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-04-05 ХҮНИЙ УДМЫН САН, ГЕНЕТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ УДМЫН САНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЦУС ОЙРТОЛТ, ОЮУНЫ ХОМСДОЛ, ГЭР БҮЛ
9 Ц.Амарсанаа ТЕЛЕМЕДИЦИН БУЮУ ЗАЙНААС ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-18 хүний эрх, эрүү мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх, цар тахал, ковид 19, телемедицин, зайн эмнэлгийн тусламж үйлчлилгээ
10 Ц.Амарсанаа ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ БА ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-11-25 Ёс зүй, төрийн алба, хариуцлага, захиргааны эрх зүй, хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, нийтийн алба, хүний эрх, эрх чөлөө, төрийн механизм

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn